Facebook Twitter
pornver.com

Không Có Dữ Liệu Liên Quan Liên Quan đến Thái độ Và Hành Vi Tình Dục Của Người Già

Đăng trên Tháng Tư 6, 2022 bởi Haywood Ostrowski

Không có bất kỳ dữ liệu liên quan nào liên quan đến thái độ và hành vi tình dục của người già. Có thể là thế hệ này sẽ không thích trả lời các câu hỏi thân mật hoặc các nhà khoa học nghĩ rằng chúng không chỉ là một mục tiêu rất thú vị.

Tuy nhiên, một số cuộc khảo sát hiện tại báo cáo một vài kết luận mà một số trong số họ thú vị, nhiều người trong số họ mâu thuẫn cộng với một số người chỉ hài hước. Vì vậy, chúng không thể được khái quát hóa đặc biệt là vì nhóm mục tiêu thực sự nhỏ so sánh với sự phức tạp của vấn đề.

Nhìn chung, thủ tục tình dục được đặc trưng để giảm phù hợp với sự quan tâm. Người già tiếp tục cung cấp một tầm quan trọng cao hơn đối với sự thân mật về thể xác giữa một vài người mặc dù thiếu tình dục thâm nhập. Tần suất hoạt động tình dục liên quan nghịch đảo với một mối quan hệ. Trong số các cuộc khảo sát đã tìm thấy một sự khác biệt lớn giữa các cá nhân tuy nhiên tỷ lệ giao hợp cao nhất đã xảy ra trong 2 năm đầu. Sau giai đoạn 'tuần trăng mật' này, tần suất suy giảm giới tính. Nhiều báo cáo đã phát hiện ra rằng số lượng mối quan hệ có mối quan hệ chính với tình dục suy giảm và được coi là một phần phụ trách suy giảm đời sống tình dục.

Ước tính có một mối tương quan không liên quan giữa rối loạn chức năng tình dục và sự hài lòng tình dục. Chẳng hạn, mọi người không tin rằng mối quan hệ tình dục của họ bị bệnh tật mặc dù thực tế họ đã báo cáo các vấn đề với giao hợp vì viêm khớp hông.

Mặt khác, một trong ba đối tượng báo cáo họ hài lòng với số lượng quan hệ tình dục mà họ có, mặc dù họ không báo cáo tình dục.